Επικοινωνία

Εκδόσεις s@mizdat

Επικοινωνία: samizdat.project@gmail.com

Παραγγελίες: samizdat.project@gmail.com

Τα βιβλία μας αποστέλονται σε όλη την Ελλάδα με αντικαταβολή.